Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Od roku 1989 na terenie całej Polski, w poszczególnych diecezjach zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W diecezji tarnowskiej SRK powstało 30 marca 1993 r. Stowarzyszenie obecnie posiada osobowość prawną, jest organizacją pożytku publicznego, liczy około 950 członków i obejmuje 53 oddziały parafialne.

Głównymi zadaniami Stowarzyszenia są:
– pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty miłości,
– troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszoną przez Stolicę Apostolską w 1983 r.
– troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz właściwe warunki jego rozwoju,
– praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
– podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

W naszej parafii Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działa już ponad 15 lat, a dokładnie od dnia 28 grudnia 1996 roku, kiedy to ZARZĄD GŁÓWNY Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej powołał nas do istnienia.

Obecnie Oddziałem kieruje Zarząd w składzie:
Barbara Gomółka – prezes
Michalina Hopej – sekretarz
Helena Motyka – skarbnik

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy I- szy czwartek miesiąca. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w wieczornej Mszy Świętej wspólnotowej, a następnie przechodzą na plebanię, gdzie w ramach spotkania – pod kierunkiem ks. Eugeniusza Szymczaka, naszego Proboszcza i Asystenta Kościelnego SRK – realizują tematy z programu formacyjnego przewidzianego na dany Rok Liturgiczny. Spotkania te, same w sobie stanowią wartość. Są bowiem okazją do poznania siebie nawzajem i mają znaczenie integracyjne. Dają możliwość wyjścia poza krąg własnych potrzeb, do drugiego człowieka i do rodziny. Są one również okazją do pomagania sobie nawzajem w tym, abyśmy uczyli się wcielać naukę Kościoła w życie codzienne, a zarazem mobilizują do dawania temu świadectwa.
Tę pracę formacyjno-duchową, życie religijne trudno ukazać w sposób wymierny, ale przecież prawdziwie skutecznie można pomagać innym jedynie wówczas, gdy wynika to z wewnętrznej potrzeby serca, gdy jest to wyraz naszej miłości.

Oddział nasz podejmuje różnego rodzaju działania wynikające ze Statutu oraz potrzeb parafii. Szczególnie bliska sercu jest nam każda rodzina, a zwłaszcza najbardziej potrzebująca. W trosce o nią organizujemy m.in. wakacyjne wycieczki dla dzieci , prelekcje dla rodziców. W ubiegłym roku współorganizowaliśmy „SZKOŁĘ DLA RODZICÓW”- tj. I stopnia warsztaty 40-godzinne, które ukończyło 16 rodziców z naszej parafii.

ZAPRASZAMY zwłaszcza młodych MAŁŻONKÓW-RODZICÓW na nasze powakacyjne spotkanie formacyjne – 6 września 2012 r. ZAPRASZAMY DO STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH !!!