Ślub

Ślub

 

ŚLUB

Narzeczeni powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej na 3 miesiące przed planowaną data Ślubu

Wymagane dokumenty:

  • Dowody osobiste;
  • Aktualne metryki chrztu narzeczonych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz,
  • Świadectwo ukończenia Religii szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • Zaświadczenie o ukończeniu Katechez Przedmałżeńskich (kurs przedmałżeński),
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania narzeczonych,
  • Zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (lub Akt ślubu ćywilnego), 
  • Strona która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego nieważność zawartego małżeństwa – tenże dokument

w przypadku wdowców:

  • Świadectwo zgonu współmałżonka,
  • Metryki Chrztu z odpowiednimi adnotacjami.