Róże Różańcowe

Róże Różańcowe

Róża Różańcowa – to wspólnota, do której należy 20 osób. Codzienną modlitwą Róż Różańcowych jest odmawianie i rozważanie tajemnic Różańca Świętego. Każdego dnia każdy odmawia jedną tajemnicę Różańca w wyznaczonych przez Papieża intencjach, jakie zmieniają się każdego miesiąca. Kiedy każdy członek Róży odmawia swoją tajemnicę, to powoduje, że każdego dnia są odmawiane 4 części Różańca Świętego.

Zmiana tajemnic odbywa się w I niedzielę o godz. 9.30  a dla Dziecięcych Róż Różańcowych po mszy o godz. 11.00