XIV Niedziela Zwykła 08.07.2018.

XIV Niedziela Zwykła 08.07.2018.

  WPROWADZENIE : Witam serdecznie Parafian i Gości. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ubolewa nad niewiarą swoich ziomków – mówi –  „ tylko w swojej ojczyźnie  może być prorok tak lekceważony” . Mieszkańcy Nazaretu podziwiali mądrość  Jezusa, a równocześnie byli zamknięci na Jego Prawdę. Wątpliwości są niejako wpisane w drogę wiary każdego z nas. Od nas jednak zależy, jak je wykorzystamy. Czy skłonią nas do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania, do pogłębienia naszej wiary, czy też z zamkniętym sercem…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

XIII Niedziela Zwykła 01.07.2018.

XIII Niedziela Zwykła 01.07.2018.

  WPROWADZENIE : I niedziela miesiąca lipca – Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przypomina nam, że  ” do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności”. Warto o tym pamiętać, mimo, że jest środek lata i wakacje, to jednak codziennie stajemy przed różnymi problemami, które czasem wydają się nie do pokonania. Bóg nie zostawia nas samych, tak jak nie pozostał obojętny na udrękę kobiety cierpiącej na krwotok, a także Jaira, ojca ciężko chorej córki. Przez Jezusa mówi :…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

XII Niedziela Zwykła 24.06.2018.

XII Niedziela Zwykła 24.06.2018.

  Wprowadzenie: Przeżywamy dzisiaj drugi dzień Wizytacji Kanonicznej parafii przez Ks. Biskupa dr Stanisława Salaterskiego i  Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sumę o g. 11.00 odprawi Ks. Biskup. i poświęci Figurę MBNP. Składając Maryi hołd naszego oddania, dziękujemy za Jej nieustanne wstawiennictwo i pragniemy Ją naśladować w wierze i posłuszeństwie woli Bożej na co dzień.  Polecajmy tez dzisiaj wszystkie intencje V Synodu  Diecezjalnego.

XI Niedziela Zwykła 17.06.2018.

XI Niedziela Zwykła 17.06.2018.

  WPROWADZENIE : Pan Jezus w Ewangelii zwraca naszą uwagę na konieczność wzrostu Królestwa Bożego. Dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do Odpustu i Wizytacji Kanonicznej  Księdza Biskupa w naszej parafii . Witamy serdecznie Ks. Zygmunta Tokarza Saletyna, który to przygotowanie przeprowadzi. Módlmy się za całą parafię i wszystkie rodziny, aby umacniała się ich więź z Bogiem przez wiarę i miłość, by w ten sposób owocnie wzrastało Królestwo Boże. Jest to ważne także z racji rozważań synodalnych poświęconych rodzinie, której  Diecezjalne Święto dzisiaj…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej