Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

Aktualności ministranci

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w następujących terminach. Lektorzy młodsi w środę o 18:00, lektorzy starsi w czwartki o 18:00 Aspiranci w czwartek o 15:00 i ministranci młodsi w czwartek o 16:00. Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Piotr Cierniak.

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są dla liturgii niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant służąc pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać, ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angażować.

W naszej Parafii jest obecnie 30 Ministrantów.

Zarząd Wspólnoty Ministranckiej:

Prezes:

Konrad Król 

 1 Zastępca:

Bartłomiej Bodziony

 2 Zastępca:

Albert Popiela

Ministrantem Roku w naszej wspólnocie jest:

Krzysztof Siniawa

Spotkania:

Aspirantów od września do czerwca w czwartki o godz. 15.00.

Ministrantów Starszych w czwartki przez cały rok o godz. 16.45 (16.00 okres zimowy).

Ministrantów Młodsi w czwartki przez cały rok o godz. 16.00 (15.30 okres zimowy).

Lektorzy

Lektor jest ustanowiony do Słowa Bożego z wyjątkiem Ewangelii i modlitwy wiernych. Dla dobrego wykonywania swej funkcji w zgromadzeniu liturgicznym powinien on posiąść umiejętność poprawnej wymowy i dykcji, a nadto pewną wiedzę z zakresu biblistyki, by sam znał i rozumiał Słowo, które przekazuje wiernym. Spotkania Lektorów w środy po Mszy św. wieczornej

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Piotr Cierniak