Krąg Biblijny

Krąg Biblijny

Krąg biblijny, to miejsce gdzie „Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism” (Grzegorz Wielki). Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie przestajesz coś robić, początek gdzie zaczynasz robić lepiej, to początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO”. (2 Tm 3,16, J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy „rosnąć” na Jego podobieństwo. (J 3,3).

Spotkania prowadzi ks. prof. Robert Głuchowski, w każdą czwartą sobotę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.