Historia

Historia

 

1547– Założenie wsi Krynica

1664 – Władysław Kępiński kasztelan Muszyński sprowadza do Krynicy i Powroźnika popa Michała i nakazuje mu kupić ziemię Tymka Łuczkiewicza na użytek popostwa

1665 – Cerkiew zostaje erygowana

1865 – Cerkiew zostaje zburzona, i rozpoczyna się budowa nowej

1875 – ks. proboszcz Żegiestowski kończy budowę

5 września 1946 – Po wysiedleniu ludności Łemkowskiej ks. Biskup Ordynariusz Jan Ślepka,  powierzył opiekę duszpasterską ks. Stanisławowi Cieśli

29 grudnia 1951 – na miejscu parafii Grecko- Katolickiej zostaje erygowana parafia Rzymsko- Katolicka. Jej pierwszym proboszczem zostaje ks. Stanisław Cieśla

17 sierpnia 1953 – umiera ks. Stanisław Cieśla

Do 9 kwietnia 1954 – parafia nie miała proboszcza. Posługę duszpasterską pełnił najpierw ks. Kazimierz Podolski a następnie ks. Edward Norek wikariusz parafii Zdrojowej

9 kwietnia 1954 – ks. biskup ordynariusz Jan Stepa mianuje proboszczem ks. Władysława Podrazę, wikariusza z Zakliczyna

1954 – w październiku zostają z okazji wizytacji kanoniczej zostają ufundowane dzwony

W czasie posługi ks. Władysława Podrazy jako proboszcza były dokonywane liczne remonty i wykonana została elewacja kościoła.

1995 – w czerwcu ks. prałat Władysław Podraza przechodzi na emeryturę i zostaje w parafii jako rezydent

25 czerwca 1995 – parafię obejmuje ks. Proboszcz Eugeniusz Szymczak

31 grudnia 1996 – cerkiew zostaje przekazana notarialnie parafii Greko- Katolickiej

27 stycznia 1997- biskup ordynariusz tarnowski Józef Życiński odprawa uroczyste nabożeństwo z okazji przekazania świątyni i podejmuje decyzję o budowie nowej świątyni