Duspasterze

Duspasterze

 

 

ks. mgr Eugeniusz Szymczak, Proboszcz.


W parafii pracuje od 1995 r.  Czuwa nad całokształtem pracy duszpasterskiej. Prowadzi kancelarię parafialną. Jest asystentem kościelnym Akcji Katolickiej, prowadzi formacje Stowarzyszenia Rodzin, Akcji Katolickiej, Caritas, Grupę Apostolstwa Trzeźwości, Klubu Seniora, Róż Różańcowych i Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej.

Jest kapelanem szpitala.

W Dekanacie pełni funkcję: Notariusza, Duszpasterza Rodzin i jest Ojcem Duchownym Kapłanów

   
 

ks. mgr lic. Andrzej Basiaga, Wikariusz.

W parafii pracuje od 2012 r. Prowadzi katechezę w Przedszkolu nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 2, Opiekuje się Dziewczęcą Służbą Maryjną (DSM) i Grupą Młodzieżową (Ruch Światło – Życie). Prowadzi comiesięczne przygotowanie uczniów klasy I do Bierzmowania. Przygotowuje dzieci klas II Szkoły Podstawowej do I Spowiedzi i I Komunii Świętej.
Prowadzi cotygodniowe Msze Święte z udziałem dzieci. Jest opiekunem Kręgu rodzin Domowego Kościoła. Jest Moderatorem Diecezjalnej Diakonii Miłosierdzia Ruchu Światło – Życie Diecezji Tarnowskiej, a także członkiem Diecezjalnej Diakonii Jedności Ruchu Światło – Życie Diecezji Tarnowskiej.Prowadzi działalność charytatywną – zbierania plastikowych zakrętek na rzecz leczenia i rehabilitacji dzieci z naszej tarnowskiej diecezji. Pracuje w Ogólnopolskim Pogotowiu Duchowym.

 
 
 

ks. mgr Piotr Cierniak, Wikariusz.

W Parafii pracuje od 2015 r. Prowadzi katechezę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Prowadzi comiesięczne przygotowanie uczniów klas II i III do Bierzmowania.

Opiekuje się Aspirantami, Ministrantami i Lektorami, Prowadzi comiesięczne spotkania Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio. 

 

 
 
 

ks. Marian Brach.

W Parafii od 2016 r. Pełni posługę Penitencjarza.