Duszpasterze

Duszpasterze

Ksiądz Eugeniusz Szymczak, Proboszcz.

W parafii pracuje od 1995 roku. Czuwa nad całokształtem pracy duszpasterskiej. Prowadzi kancelarię parafialną oraz formację Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Parafialnego Zespołu Caritas, Apostolstwa Trzeźwości. W dekanacie pełni funkcję Duszpasterza rodzin. Współpracuje z Parafialną Radą Duszpasterską i Parafialną Radą Ekonomiczną. Czuwa nad obradami Parafialnego Zespołu Synodalnego. Jest kapelanem szpitala.

Ksiądz Piotr Cierniak, Wikariusz.

Pracuje w parafii od 2015 roku. Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy Zdroju. Przygotowuje uczniów klas trzecich do przyjęcia sakramentów Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Pokuty oraz uczniów klas siódmych do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Prowadzi formację Dziewczęcej Służby Maryjnej, Liturgicznej Służby Ołtarza oraz czuwa nad organizacją Straży Przygrobnej. Prowadzi comiesięczne Dni Skupienia dla narzeczonych.  Prowadzi parafialną stronę internetową. Sprawuje pieczę duszpasterską nad chorymi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym przy ul. Reymonta w Krynicy Zdroju. Pełni funkcję Dekanalnego Duszpasterza Dziewczęcej Służby Maryjnej.

Ksiądz Paweł Śliwa, Wikariusz.

W parafii pracuje od 2018 roku. Katechizuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju. Prowadzi formację Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio, Kręgów Domowego Kościoła oraz uczestniczy w pracach Parafialnego Zespołu Synodalnego. Prowadzi comiesięczne Dni Skupienia dla narzeczonych. Prowadzi parafialną stroną facebook’ową. Pełni funkcję Dekanalnego Relatora Synodalnego.

Ksiądz Marcin Niwa, Wikariusz.

W parafii pracuje od 2019 roku. Katechizuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy Zdroju. Prowadzi formację Grupy Młodzieżowej Ruchu Światło – Życie, Kręgów Domowego Kościoła, prowadzi comiesięczne spotkania  Kręgu Biblijnego. Przygotowuje uczniów klas ósmych do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Pełni Funkcję Dekanalnego Duszpasterza Młodzieży.