Chorzy

Chorzy

 

CHORZY

Osoby chore lub starsze, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. w swoim domu.

Należy zgłosić w Kancelarii taką osobę; podać jej nazwisko i imię oraz adres i zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa, czy stała (pierwszy piątek miesiąca).

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Sakrament namaszczenia chorych udziela się osobie żyjącej. Można go przyjąć powtórnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia. Na czas wizyty Kapłana w mieszkaniu chorego należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krzyż, świece,
  • woda świeconą i kropidło.