Browsed by
Kategoria: Ogłoszenia

XI Niedziela Zwykła 17.06.2018.

XI Niedziela Zwykła 17.06.2018.

  WPROWADZENIE : Pan Jezus w Ewangelii zwraca naszą uwagę na konieczność wzrostu Królestwa Bożego. Dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do Odpustu i Wizytacji Kanonicznej  Księdza Biskupa w naszej parafii . Witamy serdecznie Ks. Zygmunta Tokarza Saletyna, który to przygotowanie przeprowadzi. Módlmy się za całą parafię i wszystkie rodziny, aby umacniała się ich więź z Bogiem przez wiarę i miłość, by w ten sposób owocnie wzrastało Królestwo Boże. Jest to ważne także z racji rozważań synodalnych poświęconych rodzinie, której  Diecezjalne Święto dzisiaj…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

X Niedziela Zwykła 10.06.2018.

X Niedziela Zwykła 10.06.2018.

    WPROWADZENIE : Często tak jak Adam w dzisiejszym I czytaniu boimy się i ukrywamy swoje wnętrze przed bogiem, innymi ludźmi, a nawet przed sobą samym. A przecież BÓG NAS ZNA I KOCHA NAS.  Tylko Chrystus, który sam zwyciężył wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas: biednych, słabych, grzesznych i rozbitych. Słuchając Słowa Bożego, wypełniając wolę Bożą, na nowo odkrywajmy naszą godność i powołanie do życia w przyjaźni z Bogiem i do wiecznego szczęścia.

IX Niedziela Zwykła 03.06.2018.

IX Niedziela Zwykła 03.06.2018.

  WPROWADZENIE : Przeżywamy I niedzielę czerwca w oktawie Bożego Ciała   pełni wdzięczności za dar Eucharystii. Słyszymy Chrystusowe słowa ,” że szabat został  ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”. Niedziela jest dla nas dniem szabatu, odpoczynku, ale również czasem oddania czci Bogu. W czasie dzisiejszej adoracji Najświętszego Sakramentu módlmy się o dar umiejętności,  byśmy zatrzymując się  po całotygodniowej pracy, mogli lepiej zobaczyć dobro, którym nas Bóg obdarzył i z wdzięcznością i ufnością powierzyć Mu nasze życie. Bóg zapłać…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

Niedziela Trójcy Świętej 27.05.2018.

Niedziela Trójcy Świętej 27.05.2018.

  Wprowadzenie: Obchodzimy dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej. „ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – Tak rozpoczynamy dzień i modlitwę. Kiedy czynimy znak Krzyża , stajemy w obecności Boga i wyznajemy naszą wiarę . Te słowa  zostały również wypowiedziane nad każdym z nas przy chrzcie św.. Świadomie i z otwartym sercem oddajmy chwałę Bogu naszym życiem i zachwycajmy się nad Jego miłością i nad tym, co od Niego otrzymujemy. W dzisiejszą Niedzielę Synodalną polecajmy również Bogu V Synod…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej