Browsed by
Kategoria: Ogłoszenia

XXXII Niedziela Zwykła 10.11.2019.

XXXII Niedziela Zwykła 10.11.2019.

  WPROWADZENIE : W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus poucza nas, że życie po zmartwychwstaniu jest odmienne od tego na ziemi, bo jest pełnią życia w Bogu. Bóg jest Bogiem żywych i tylko wracając do Niego, zrywając z grzechem,  wracamy tak naprawdę do pełni życia. Przeżywając dzisiaj XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pragniemy wspierać chrześcijan zamieszkujących najmłodsze państwo świata – Sudan Południowy. Tam cierpienie ma twarz milionów umierających z głodu naszych braci i sióstr, którzy nieustannie obawiają się o swoje…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

XXXI Niedziela Zwykła 03.11.2019.

XXXI Niedziela Zwykła 03.11.2019.

  WPROWADZENIE : Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to co zginęło – te słowa usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Wiemy, że na naszej drodze do Pana Boga pojawiają się nieraz przeszkody, które wydają się nie do pokonania. Warto naśladować Zacheusza z dzisiejszej ewangelii św.  w jego determinacji, by spotkać się z Jezusem. Gdy czujemy się  zagubieni  w świecie i dotyka nas zło, pamiętajmy, ze Bóg sam nas odnajduje, przemienia mocą łaski i prowadzi do domu ojca. Przeżywając I niedzielę miesiąca…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

XXX Niedziela Zwykła 27.10.19.

XXX Niedziela Zwykła 27.10.19.

  WPROWADZENIE: Dzisiaj w niedzielę synodalną, jesteśmy zaproszeni do modlitwy za naszą parafię. Tę  modlitwę powinna przenikać refleksja nad znaczeniem grup młodzieżowych, jakie działają w naszej parafii. Młodzi ludzie są przyszłością. Oni zatroszczą się o budynek kościoła, ale przede wszystkim będą dalej przekazywać wiarę, jaką od nas otrzymują. Świadomi odpowiedzialności za duchowy i materialny rozwój każdego z nas i naszej parafii, módlmy się, abyśmy byli ludźmi pokornymi i nie ulegali fałszywej ufności w swoją doskonałość, jak się to zdarzyło faryzeuszowi…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

XXIX Niedziela Zwykła 20.10.2019.

XXIX Niedziela Zwykła 20.10.2019.

  Wprowadzenie : Przeżywamy dzisiaj w całym kościele Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. W czytaniach mszalnych Chrystus nas zachęca do ciągłej i wytrwałej modlitwy. Modlitwa wypływa z wiary . Wiarę zaś, przekazują  m.in. misjonarze. Witamy serdecznie księdza Dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. dra Krzysztofa Czermaka, wieloletniego misjonarza tarnowskiego w Republice Środkowej Afryki i dziękujemy za głoszenie  Słowa Bożego na wszystkich mszach świętych.  Składka dzisiejsza na misyjny fundusz papieski. Z góry składamy serdeczne…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej