Browsed by
Autor: ks. Eugeniusz

III Niedziela Adwentu 17.12.2017.

III Niedziela Adwentu 17.12.2017.

    WPROWADZENIE – Dzisiaj obchodzimy niedzielę radości „Gaudete”. Czytania mszalne, które  usłyszymy, wskazują źródło tej prawdziwej radości czyli przyjście Pana, które jest już bliskie. Chrystus przychodzi,  aby nas wybawić, uzdrowić, wyzwolić od zła. Warto więc przyjąć  wezwanie św. Pawła z dzisiejszego II czytania : „ unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. Prośmy o łaskę dobrej spowiedzi adwentowej dla wszystkich w najbliższy czwartek. Dzisiaj również rozpoczynają się kwartalne dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin. Polecajmy Bogu nasze rodziny, w…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

Wizyta Duszpasterska 2017/2018

Wizyta Duszpasterska 2017/2018

      27.12.2017 (Środa) – godz. 9.00 1) ul. Kraszewskiego od P. Ziajów do Cerkwi 2) ul. Kraszewskiego od P. Salamonów do P. Skotnickich   28.12.2017 (Czwartek) – godz. 9.00 1) ul. Kraszewskiego od P. Król – Konar – Klatka 2) ul. Ludowa – Domy Prywatne i blok Akademii Rolniczej   29.12.2017 (Piątek) – godz. 9.00 1) ul. Wiejska – od P. Szatkowskich 2) ul. Wiejska – od P. Sekułów (Piastun)   30.12.2017 (Sobota) – godz. 9.00 1) ul….

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

II Niedziela Adwentu 10.12.2017.

II Niedziela Adwentu 10.12.2017.

    WPROWADZENIE – W drugą Niedzielę Adwentu wsłuchujemy się w słowa proroka Jana Chrzciciela „ Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Udzielał chrztu pokuty wszystkim, którzy pragnęli nawrócenia. Módlmy się, byśmy wśród przedświątecznych zakupów i krzątaniny, nie zapomnieli o przygotowaniu naszego serca przez spowiedź i pojednanie się z bliźnimi. Przeżywając równocześnie dzisiaj Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie , a konkretnie: Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan oraz Serbia – módlmy się za obecnie…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

I Niedziela Adwentu 03.12.2017.

I Niedziela Adwentu 03.12.2017.

  Rozpoczynamy dzisiaj Adwent. To już kolejny okres poprzedzający  święta Bożego Narodzenia, który przeżywamy. Pamiętajmy jednak, że całe nasze życie jest Adwentem, czyli oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Przyjmijmy więc pełne zatroskania o nasze zbawienie , słowa Pana Jezusa –  …”Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”. Warto o tym pamiętać w szale przedświątecznych zakupów i podczas tworzenia miłej świątecznej atmosfery. Nie zapominajmy, że nasze serce również wymaga przygotowania.  Prośmy Maryję, by nas prowadziła na spotkanie z Bogiem przez…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej