Apostolstwo Trzeźwości

Apostolstwo Trzeźwości

Apostolstwo Trzeźwości, gromadzi wszystkich chętnych, gotowych – Apostołów – którzy pragną być abstynentami, którzy chcą wspierać zniewolonych, którym leży na sercu trzeźwy człowiek, rodzina, Ojczyzna.

Spotkania odbywają się w każdy I worek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.