Browsed by
Miesiąc: Styczeń 2020

III Niedziela Zwykła 26.01.2020 r.

III Niedziela Zwykła 26.01.2020 r.

    WPROWADZENIE : Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii – „ Nawracajcie się , albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” dobrze wpisują się w kolejną niedzielę synodalną, którą dzisiaj przeżywamy , modląc się za parafię, którą tworzą różni ludzie. Ci bardziej i ci  mniej wierzący. Ci praktykujący wytrwale swoją wiarę i ci, którzy już dawno zapomnieli o modlitwie i sakramentach. Jesteśmy wszyscy za siebie nawzajem odpowiedzialni przed Bogiem. Ale ta odpowiedzialność w większej mierze spoczywa na proboszczu, którego zadaniem jest…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

II Niedziela Zwykła 19.01.2020.

II Niedziela Zwykła 19.01.2020.

                    WPROWADZENIE : W liturgii przeżywamy już okres zwykły. Jednak dzisiaj wracamy znów nad Jordan, gdzie spotykamy Jana Chrzciciela, który wskazuje na Jezusa jako na Baranka Bożego, gładzącego grzechy świata. Gromadząc się na mszy św. wyznajemy swoją wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i podejmujemy posłannictwo głoszenia światu tej radosnej Nowiny. Z racji Tygodnia Ekumenicznego , módlmy się o jedność chrześcijan według pragnienia Jezusa „ Aby wszyscy, byli jedno”

Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01.2020

Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01.2020

   WPROWADZENIE : Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Bożego Narodzenia. Nasze oczy kierują się nie tylko na ołtarz, ale również na chrzcielnicę. Syn Boży, Ten, który jest bez grzechu, staje pośród grzeszników, pokazuje, że jest blisko ludzi, którzy się nawracają. Bierze na Swe barki ciężar win całej ludzkości, stając na miejscu grzesznika, świadomy czekającego  Go krzyża. Niech dzisiejsze święto przypomni nam, jak wielki dar łaski otrzymuje człowiek na chrzcie świętym. W momencie chrztu zostaliśmy odrodzeni do nowego…

Zobacz Więcej Zobacz Więcej

Objawienie Pańskie – Trzech Króli 06.01.2020

Objawienie Pańskie – Trzech Króli 06.01.2020

                      WPROWADZENIE : Uroczystość Objawienia Pańskiego. Chrystus się dzisiaj objawia jako Zbawiciel wszystkich narodów. Uznajemy w Chrystusie naszego Zbawiciela, jak uznali Go Mędrcy ze Wschodu przedstawiciele pogan, którzy przebyli daleką podróż, aby pokłonić się Zbawicielowi i złożyć dary. Każdy z nas musi przejść długą i trudną drogę, zanim odkryje, jak bardzo potrzebuje Boga. Uwierzyć Chrystusowi oznacza odnaleźć samego siebie w całym porządku miłości i zbawienia, które wysłużył nam Chrystus. W dzisiejszą uroczystość obchodzimy Dzień Dzieła Misyjnego i Misyjny Dzień Dziecka….

Zobacz Więcej Zobacz Więcej