XXI Niedziela Zwykła 26.08.2018.

XXI Niedziela Zwykła 26.08.2018.

 

WPROWADZENIE : Nasz udział we Mszy św. jest dzisiaj wyjątkowy. Myśli nasze kierujemy nie tylko do Boga, ale też do Matki Najświętszej, która niezmiennie wskazuje na Jezusa – „ Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” . Zaprośmy Ją do naszej codzienności, gdzie wśród wielu problemów  i licznych spraw zdarza nam się zapominać o tym co najważniejsze. Wzywamy Jej wstawiennictwa,   dziękując za to, iż wybrała Częstochowę – Jasną Górę na miejsce, do którego od pokoleń pielgrzymują Polacy. Wspominając nasze pielgrzymki do Częstochowy , dziękujmy Maryi, że nas wysłuchała oraz umacniała naszą wiarę i wielokrotnie pomagała w obronie Ojczyzny. Powierzmy Jej dzisiaj także przebieg V Synodu w naszej diecezji, prosząc, aby każda rodzina była miejscem w którym przekazuje się dojrzałą wiarę następnym pokoleniom.

 

  1. Zakończyła się XXXVI Piesza Tarnowska Pielgrzymka do Matki Bożej Jasnogórskiej. Ksiądz proboszcz  składa serdeczne Bóg zapłać pielgrzymom za przesłane życzenia i ofiarowane modlitwy za księży i wszystkich pracowników parafii.
  2. Wakacje dobiegają końca. Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego dla  Szkoły Podstawowej Nr 2  w poniedziałek 3 września o g. 8.00, a dla  Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju w o g. 9.00 . Ważną jest rzeczą rozpoczynać trudną pracę – a taką jest nauka i wychowanie –  w stanie łaski uświęcającej. Dlatego zapraszamy dzieci i młodzież wszystkich Szkół Ponadgimnazjalnych do spowiedzi w najbliższą sobotę 1 września od g. 18.00 – 19.00. Prosimy Rodziców aby przypomnieli o tym dzieciom i młodzieży i odpowiednio ich zachęcili.
  3. Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu: W poniedziałek – św. Moniki, wtorek – św. Augustyna, w środę – męczeństwa św. Jana Chrzciciela, W piątek 31 sierpnia – rocznica wydarzeń sierpniowych – Dzień Solidarności i Wolności. Zapraszamy do uczestnictwa we mszy św. i do  modlitwy za Ojczyznę
  4. W I sobotę – wspomnienie bł. Bronisławy – Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP po różańcu , który rozpoczniemy o g. 9.00 z rozważaniem. W tym dniu przypada też Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia i Rocznica wybuchu II wojny światowej – modlimy się za poległych i za Ojczyznę. Od I soboty powraca codzienna msza św. w kaplicy szpitalnej o g. 6.40 po obchodzie.
  5. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych dla matek i ojców po mszy św. o g. 9.30, a na  mszy św. o g. 12.30 Dzień Skupienia dla narzeczonych. Składka na tacę na remont organów . Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty rodzinom państwa Opielów, Domitrów, Pietruchów, Kubasów, paniom Beacie Magiera i Krystynie Kowalczuk, za ofiarę na kwiaty paniom: Janinie Marcisz, Zofii Czech, Helenie Capok. Następnie do sprzątania prosimy c.d.. ul. Kraszewskiego górę i dół. . Bóg zapłać parafianom, którzy złożyli ofiary na renowację grobowca zmarłych  księży proboszczów . Pomalowano wnętrze, drzwi, wyłożono części brakującej kostki i wykoszono trawę. Szczególnie dziękujemy panom Boberowi, Florkowi, Jędrusikowi i p. Szymczykowi Czesławowi.
  6. W gablocie jest informacja o rekrutacji do bezpłatnej Szkoły Pracowników Służb Medycznych w Nowym Sączu. Dla uczczenia 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez  naszą ojczyznę  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  organizuje  we wrześniu bieżącego roku  dla dzieci  – uczniów   Szkoły Podstawowej nr 2  następujące konkursy  : Konkurs wiedzy o odzyskaniu niepodległości  I etap dnia 14 września  ,  II etap dnia 21 września   oraz  Konkurs piosenki patriotycznej w dniu 16 września. Jest to kolejny- po  wycieczce do Krakowa – etap  projektu „SZLAKIEM  NIEPODLEGLOŚCI  -LEKCJA HISTORII NA ŻYWO „  współfinansowany  przez Urząd Marszałkowski  w Krakowie w ramach akcji„ Małopolska moja wolność”  i Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju . Zachęcamy dzieci do wzięcia udziału  w tych konkursach . Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody pieniężne .

            Szczegóły  będą umieszczone na plakacie, który ukaże się w najbliższym czasie .

  1. Powracającym z wakacyjnego wypoczynku życzymy szczęśliwego powrotu do rodzinnych domów, a przybyłych witamy serdecznie i życzymy odnowienia sił fizycznych i duchowych. Przypominamy porządek  Mszy św. w naszym kościele : o g. 7.30, 9.30,11.00, 12.30, 19.00.W szpitalu o g. 10.15. W dni powszednie msze św. o g. 6.30 , 9.00 i 19.00.
  2. Polecamy lekturę  czasopism  : W Gościu Niedzielnym  warto przeczytać – O niezwykłym objawieniu Maryjnym w jednej z irlandzkich wiosek oraz czy telefony komórkowe szkodzą zdrowiu. Wiele dobrych artykułów znajdziemy też w Niedzieli. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i tygodnia.
Comments are closed.