Ogłoszenia Niedziela Zmartwychwstania 01.04.2018.

Ogłoszenia Niedziela Zmartwychwstania 01.04.2018.

 

Wprowadzenie: Dzisiaj w Niedzielę Wielkanocną dziękujemy Bogu za dar życia wiecznego, którym obdarza nas w Chrystusie Zmartwychwstałym. Śmierć i grzech zostały pokonane. W Eucharystii spotykamy Zmartwychwstałego Pana, i myślimy także o naszym zmartwychwstaniu. Tę Uroczystość Zmartwychwstania obchodzimy przez cały tydzień.

  1. Msze święte: g.7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 19.00. W szpitalu o g. 10.15.
  2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. jak w niedziele: 7.30, 9.30,11.00, 12.30, 19.00. W szpitalu o g., 10.15. Jak co roku modlimy się w tym dniu za KUL i Uniwersytet J.P.II w Krakowie i Tarnowie oraz składamy ofiary na tacę na te uczelnie. Rocznica śmierci św. J.P.II . Zmiana tajemnic po mszy św. o g. 9.30
  3. W przyszłą Niedzielę, czyli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia, będzie o g. 15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego . W Niedzielę Miłosierdzia Bożego wszyscy pracownicy Caritas obchodzą swoje święto. Diecezjalne uroczystości będą obchodzone w sobotę 7 kwietnia w Brzesku. Z naszej parafii wyjedzie do Łagiewnik pielgrzymka autokarem w niedzielę o g. 5.40 z parkingu. Zapisy w zakrystii. Koszt od osoby 35 zł. Przypominamy o możliwości przekazywania 1% podatku na  Caritas w Tarnowie.
  4. Nasz parafialny oddział Caritas wydał 130 paczek świątecznych. Caritas dziękuje za umożliwienie zbiórki darów w sklepach : Centrum, Intermarche i Biedronce,  darczyńcom w sklepach i w kościele i ofiar w gotówce : Pani doktor Alinie Niemiec, pani doktor Annie Sudyka, pani Wnęk Krystynie i pani Janinie Rak , a także wolontariuszom z młodzieży za dostarczenie paczek chorym w domach. Szczególnie dziękujemy paniom z Caritas: Stanisławie Wietecha, Annie Żychowskiej , Janinie Rak , Barbarze Skarbek,  Wiesławie Dara i Grażynie Furman . Bóg zapłać  także państwu Lucjanowi i Annie Sekuła za upieczenie i ofiarowanie  ponad 130  babek z ciasta  do  rozdanych 
  5. W I czwartek adoracja całodzienna NS od g. 10.00, w I piątek do chorych: ks. Proboszcz i ks. Piotr od 10.00 a ks. Andrzej od 13.00; Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy Szpitalnej o 15.00; Czuwanie Młodych od 20.15 zakończone około 21.00 Eucharystią. W I sobotę o g. 9.00 nabożeństwo do Niepok. Serca NMP . W sobotę 7 kwietnia spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego  o godz. 14.00
  6. Składamy serdeczne Bóg zapłać księdzu rodakowi Piotrowi Rapaczowi za wygłoszone homilie i pomoc duszpasterską , ks. rezydentowi Marianowi za pomoc w spowiedzi, Andrzejowi i Ks. Piotrowi za przeprowadzenie rekolekcji dla dzieci, i młodzieży , Dyrekcji i nauczycielom Szkoły P. Nr. 2 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.P.II w Krynicy za pomoc, wszystkim wiernym za modlitwy i liczny udział w rekolekcjach i Liturgii Wielkiego Tygodnia. Serdeczne gratulacje młodzieży naszej parafii i ks. Andrzejowi za Misterium Męki Pańskiej ,które było jakby dodatkową nauką rekolekcyjną pobudzającą do refleksji i modlitwy. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przygotowali ciemnicę i Grób Pański, a szczególnie pani Annie Rybarskiej, Barbarze Gomółka, Stanisławie Gawlak , panom Antoniemu Gucwie, Michałowi Hebda, Adamowi Poręba, Ryszardowi Doniec, Czesławowi Szymczyk i panu kościelnemu, za ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła w Wielki Czwartek i po rezurekcji  rodzinom państwa: Nowaków, Sobczaków, Hebdów, Homów, Kostrzewów, Dońców, Sorotowiczów , paniom Barbarze Skarbek z mamą, Alinie Szendoł, Elżbiecie Pardyka,  Elżbiecie Brzęk i za ofiary na kwiaty rodzinom państwa : Pachów, Klimków, Gordów, Jakubiaków, paniom : Lorkowej, Annie hajduk, Danucie Bryniak, Krystynie Wnęk  , Krystynie Hurej Barcikowskiej, panu Andrzejowi Karcz Następnie w sobotę  prosimy do sprzątania kościoła mieszkańców bloku 25 klatki A,B .Bóg zapłać Panu Grzegorzowi Łasiowi , Julianowi Mazur  i Ks. Andrzejowi za śpiewanie Męki Pańskiej, Strażakom za straż przy Grobie Pańskim,  Grupie Młodzieżowej za adorację, przede wszystkim Bóg zapłać Chórowi Parafialnemu pod dyrekcją Pani Marii Mazur, Organiście, Kościelnemu, Ministrantom, Lektorom i Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Księżom katechetom Andrzejowi i Piotrowi za solidne przygotowanie liturgii, Panom Szafarzom Kazimierzowi Ptaszek i Krzysztofowi Matuła. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom na kwiaty do Bożego Grobu.
  7. Zachęcamy do nabycia sobie prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym warto przeczytać refleksje ” droga po-krzyżowa „  Miłujcie się i Gość Niedzielny i inne .
  8. Składamy życzenia dla Parafian i Gości przybyłych do Krynicy – by Chrystus Zmartwychwstały umacniał w Was nowe życie, zachował w zdrowiu i wlewał nieustannie w serca nadzieję i pokój.
  9. Zmarła parafianka śp.  Halina Figiel lat 69 .Pogrzeb w kaplicy na cmentarzu we wtorek o g.14.00
Comments are closed.