Ogłoszenia 25.03.2018.

Ogłoszenia 25.03.2018.

 

WPROWADZENIE : Dzisiaj w Niedzielę Palmową przeplata się radość z uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy z opisem Jego męki i śmierci. Trzymając w rękach palmy , wyznajemy, że naszym Królem jest Jezus. Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień. Bądźmy przy Jezusie nie tylko w chwilach chwały, ale i cierpienia. Trwajmy przy naszym Królu, kiedy wyszydzony i opuszczony będzie szedł drogą krzyżową. Czuwajmy przy Nim, gdy będzie umierał na krzyżu. To wszystko niech nas prowadzi do Zmartwychwstania. Przeżywając rekolekcje wielkopostne prośmy Boga o dar dobrej spowiedzi w dniu jutrzejszym dla całej parafii. Wspierajmy także dzisiaj modlitwą i ofiarą na tacę Seminarium Duchowne w Tarnowie i módlmy się w intencjach Synodu Diecezjalnego.

  1. Przeżywamy trzeci dzień Rekolekcji Wielkopostnych. Msze święte o g. 7.30 i 9.30 z nauką dla Rodziców, o g. 10.15 w szpitalu dla chorych, o g. 11.00 poświecenie palm, o 12.30 nauka ogólna. O g. 16.00 Gorzkie Żale i Msza święta, i spotkanie dla osób żyjących  w związkach niesakramentalnych .o g. 19.00 msza święta z nauką dla Pracowników Służby Zdrowia. Dzisiaj Młodzież z naszej parafii i dekanatu krynickiego z ks. Andrzejem  spotyka się z Ks. Bpem w Tarnowie na XXXIII Światowym Dniu Młodzieży. Dzisiaj o g. 20.00 Meka Pańska grana przez młodzież. Serdecznie zapraszamy.
  2. Jutro Wielki  Poniedziałek – Dzień spowiedzi i zakończenie Rekolekcji. Bardzo prosimy o przystąpienie do spowiedzi i nie odkładanie jej na później. Spowiedź zaczyna się od g. 8.30 – 9.30. O g. 9.30 msza św. i zakończenie dla zmiany dopołudniowej. Następnie od 10.30 – 12.00. Po południu od g. 15.00-17.00 i od 17.30 – 19.00. O g.19.00 msza św. i zakończenie rekolekcji specjalnym błogosławieństwem połączonym z odpustem zupełnym. W Wielki Wtorek będziemy spowiadać w Parafii św. Józefa w Muszynie , a  w Wielką Środę w parafii Zdrojowej. W naszym kościele będziemy spowiadać jeszcze w Wielki Czwartek od. g. 8.30 – 9.30 tylko studentów, którzy późno wrócili do domu i osoby powracające z pracy za granicą.
  3. Od Wielkiego Poniedziałku msza św. wieczorna będzie o g. 19.00, a kancelaria będzie czynna  we wtorki i czwartki od g. 18.00 -19.00 wg czasu letniego.
  4. Do chorych z Komunią św. pójdziemy w Wielki Wtorek  od g. 10.00 – prosimy zgłosić chętnych. Nasz Parafialny oddział Caritas informuje, że w Wielki Poniedziałek od. g. 14.00-17.00 potrzebujący mogą sobie sami odebrać paczki świąteczne. Jeśli osobiście nie mogą przyjść powinni te paczki odebrać członkowie rodzin lub sąsiedzi. Wolontariusze dostarczą paczki  tylko  osobom  leżącym  w Wielki Wtorek od g. 13.00
  5. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła rodzinom państwa: Żychowskich, Rablinów, Sekułów, Byśków i p. Małgorzacie Wal , a za ofiary na kwiaty rodzinom państwa: Ciurków, Koszyków, Juraszków, Mytników i Kopców, paniom: Wandzie Bawiec, pani Czamarowej,  Garncarskiej i pani Aleksandrze Duda. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu róży męskiej św. J.P.II .  Następnie prosimy do sprzątania kościoła w Wielki Czwartek   o  9.00  blok 23 kl. D,E,F i W.Sobotę po Rezurekcji blok 23 klatki G,H,I .  W  Gościu  jest zamieszczona piękna modlitwa  odmawiana przez Ojca Pio ,warto przeczytać co to jest Triduum Paschalne i jakie jest jego znaczenie w naszym życiu. Przygotowaliśmy ulotki z obrzędami W.Tygodnia i cały program. Każda rodzina może sobie zabrać do domu jedną ulotkę.
  6. Cały Program Triduum Paschalnego jest umieszczony w gablocie i na ulotkach. Krótko – Wielki Czwartek rano nie będzie mszy św. o g. 6.30 i 9.00. W  Wielki czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej  o g.18.00. Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych. Obowiązek abstynencji od pokarmów mięsnych od 14 lat i post ścisły/trzy posiłki w tym tylko jeden do syta/ od 18 do 60 lat. Rozpoczęcie adoracji w Wielki Piątek  rano od g. 7.00, Droga Krzyżowa,  Koronka i początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00, rozpoczęcie Liturgii popołudniowej o g. 18.00. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża św. w Wielki Piątek są przeznaczone na miejsca kultu w Ziemi Świętej. Wielka Sobota rozpoczęcie adoracji od g. 7.00, poświęcenie pokarmów od g. 8.30 do 15.00 co pół godziny i Liturgia Wigilii Paschalnej o g. 19..00. Na Liturgię w Wielką Sobotę prosimy przynieść świece do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych – można przyjść z paschalikami, które nabywaliśmy z barankami. Rezurekcja będzie bezpośrednio po zakończeniu mszy św. Wigilii Paschalnej. W Niedzielę Wielkanocną msze św. o g. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 19.00. W szpitalu o g. 10.15. Serdecznie prosimy, jak co roku o przygotowanie ołtarza adoracji Pana Jezusa w Wielki Czwartek tzw. ciemnicy i grobu Pańskiego na W. Piątek. Podajemy nowy adres naszej parafialnej stron internetowej ; mbnpkrynica.diecezja.tarnow.pl
Comments are closed.