V Niedziela Wielkiego Postu 18.03.2018

V Niedziela Wielkiego Postu 18.03.2018

WPROWADZENIE: Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres Męki Pańskiej. Widzimy krzyż zasłonięty, to znak, że Godzina Chrystusa jest już bliska. Jezus mówi dzisiaj w ewangelii: „Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. Tak samo i nasze serca muszą się przemieniać, abyśmy nie upatrywali największej wartości w dobrach tego świata, ale zwrócili się ku Bogu. Chodzi przecież o nasze zbawienie. Niech wyśpiewany dzisiaj refren psalmu „Stwórz o mój Boże, we mnie serce czyste” będzie wyrazem pragnienia naszego nawrócenia w czasie zbliżających się rekolekcji wielkopostnych i spowiedzi wielkanocnej.

  1. W poniedziałek – Uroczystość Św. Józefa. Uroczysta Msza św. w intencji rodzin naszej parafii od Grupy Stowarzyszenia Rodzin o g. 17.00. Zapraszamy
  2. W środę – O g. 8.30 rozpoczną się rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej, a o 11.00 dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Prosimy rodziców o przypomnienie dzieciom i młodzieży, aby uczestniczyły w rekolekcjach. Spowiedź dla dzieci będzie w piątek 23 marca o g. 9.00 i dla młodzieży też w piątek o g. 11.30. Szczegółowy program rekolekcji dzieci i młodzież otrzymały, jest również wywieszony w gablotach i dostępny na stronie naszej parafii. Nowenna do MBNP w środę o g. 17.00
  3. W piątek 23 marca – rozpoczniemy Rekolekcje Parafialne dla dorosłych. Poprowadzi je Ksiądz Piotr Prusakiewicz Michalita. Rozpoczęcie rekolekcji będzie o g. 17.00 Nabożeństwem Drogi Krzyżowej dla całej parafii… Nie będzie Drogi Krzyżowej ani o g. 15.00 ani o 19.00. W piątek Msza św. o g. 20.00 na rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Od godz. 19.00 będzie możliwość odebrania materiałów EDK
  4. W sobotę – dalszy ciąg rekolekcji. O godz. 9.00 – Msza św. z nauką ogólną; godz. 11.00 – Msza św. dla CHORYCH z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem Lourdes; godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną.
  5. Przyszła niedziela –25 marca – Niedziela Palmowa i kolejny dzień rekolekcji. O godz. 7.30 i 9.30 –    Msza św. z nauką stanową dla RODZICÓW; o godz. 10.15 – Msza św. w szpitalu z nauką dla CHORYCH; o godz. 11.00 – Msza św. z nauką ogólną – poświęcenie palm; o godz. 12.30 -Msza św. z nauką ogólną; o godz. 16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św., a potem nauka dla małżeństw niesakramentalnych; godz. 19.00 – Msza św. z nauką dla służby zdrowia i pracowników szpitala. W niedziele Palmową zachęcamy młodzież do udziału w Diecezjalnym Dniu Młodych w Tarnowie. Wyjazd z naszej parafii o godz. 7.00 a zgłoszenia do ks. Andrzeja. Misterium Męki Pańskiej rozpocznie się o g. 20.30. Składka na tacę z Niedzieli Palmowej jest przeznaczona na utrzymanie Seminarium Duchownego w Tarnowie.
  6. W poniedziałek zakończenie Rekolekcji i dzień spowiedzi św. od g. 8.30 do 19.00 z przerwami. Rozkład spowiedzi jest na osobnych kartkach, które też sobie można zabrać. Ta informacja jest też w gablotach i na drzwiach kościoła. Szczegółowy program Rekolekcji możemy zabrać dziś ze sobą – wyłożony jest na stolikach. Jest również wywieszony w gablotach i dostępny na stronie parafialnej. W poniedziałek w dzień spowiedzi msza św. wieczorna o g. 19.00
  7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty rodzinom państwa: Nawrockich, Baraów, Stadników, Wasilewskich, Malatyńskich. Za ofiary na kwiaty rodzinom państwa: Rączkiewiczów, Nosalów, pani Bochniakowej, pani Marii Witowskiej, pani Danucie Bryniak. Za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu różom: Pani Danuty Lesica, Marii Padoł i Anny Jeż. Następnie do sprzątania prosimy mieszkańców bloku 23 klatki A, B, C. Bóg zapłać za ofiary z I niedzieli na Figurę MBNP 4.850 i z ubiegłej niedzieli na energię i ogrzewanie kościoła 12.680. Rachunki za energię w kościele za 2017 rok = 13.347 zł a za gaz 20.337
  8. Polecamy lekturę: „Gościa Niedzielnego”, „Miłujcie się”, czasopism misyjnych i innych czasopism religijnych, które znajdziemy na stoliku. U ministrantów jest „Mały Promyczek Dobra” i „Mały Gość Niedzielny”. Ciekawy artykuł „Ile Franciszka we Franciszku” z ok 5-lecia pontyfikatu Papieża Franciszka, „Niewidomi wokół widzącego” o Ojcu Pio i inne
  9. Czekamy jeszcze na zgłoszenia chętnych strażaków o służby przy grobie pańskim.
  10. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy parafianina śp. Aleksandra Pelaka lat 63, a we wtorek będzie pogrzeb śp Katarzyny piszczek lat 89. Różaniec o g. 13.00, msza św. o g. 13.30 w kościele. Dory Jezu…
Comments are closed.